Febrero 12 2009

Lagun independentea:

Imajina ezazu alderdi politiko batek ilusioa berpizten digula…

Guk horretan sinesten dugu. Botere banaketaren gainetik ideialak

nabarmentzea delako politika; dibertsitatean sinesten dugulako

gaudelako politikan. Hori dela eta aukeratu dugu guretzako zailena

izan daitekeen bidea. Beldurrik gabeko politika egiten dugulako. EAn,

independenteak garelako.

Independentea izateak ez Parisen ez eta Madrilen menpe egotea esan

nahi du, Europan gure ahotsa izatea; gure baliabideen kudeaketa  propioa egitea euskal herritarren bizitza kalitate altuagoa izateko.

Politika independente hau indarrean ikusi nahi dugu dagoeneko.

Horregatik, web orri hau sortu dugu:

www.euskoalkartasuna.org/independenteak

<http://www.euskoalkartasuna.org/independenteak/index.php?l=eu

zeinetara zure arrazoiak eta ideiak bidaltzea nahi dugun.

Euskal Herria ekintza txiki eta handiekin eraikitzen delako; herriz

herri eta pausoz pauso. Esaguzu zergatik izan nahi duzun independente!

Ekintza positiboak proposatu ditzakezu, eskubide urraketak salatu,

alegia, zurea ahotsa ozen entzun dadin aukera duzu. Parte har ezazu,

Euskal Herria denon artean eraiki behar baitugu.

Izatea erabakitzen duguna gara. Independenteak.

Unai Ziarreta

EA-ko Lehendakaritzarako hautagaia

No hay comentarios

Febrero 12 2009

Compañero/a independiente:

¿Te imaginas que un partido político pudiera volver a ilusionarnos?

Nosotros sí que lo creemos. Porque la política significa anteponer los

ideales al reparto de poder. Porque estamos en política porque creemos

en la diversidad. Por eso, no hemos elegido el camino fácil. Porque

hacemos política sin miedo. Porque en EA, somos independientes.

Ser independientes significa que nuestra referencia no es París, ni

Madrid; que tenemos que tener voz propia en Europa; que una mayor

gestión propia supone mayor calidad de vida para todas y todos.

Y queremos ver ya plasmada esta política independiente. Por eso, hemos

creado esta página web: www.euskoalkartasuna.org

<http://www.euskoalkartasuna.org/independenteak/index.php?l=es> ,

donde nos gustaría que nos mandases tus aportaciones.

Porque Euskal Herria se construye con acciones pequeñas y grandes;

pueblo a pueblo; ciudadano a ciudadano y paso a paso. Dinos por qué

quieres ser independiente. Puedes proponer acciones positivas,

denunciar hechos, en definitiva, hacer que tu voz se oiga bien alto.

Participa porque Euskal Herria se construye entre todos.

Somos lo que decidimos ser. Independientes.

 

 Unai Ziarreta

Candidato a Lehendakari

No hay comentarios

AntSig